Wykreślenie z rejestru VAT

Wykreślenie z rejestru VAT nie jest spotykane codziennie, ale warto wiedzieć o skutkach i możliwościach zapobiegania. Wbrew licznym wyrokom sądowym fiskus praktykuje administracyjne wykreślanie z rejestru VAT. Wystarczy do tego np. 6 – miesięczna nieaktywność przedsiębiorcy. Wykreślony przedsiębiorca dowiaduje się o tym już po fakcie, ponieważ Krajowa Administracja Skarbowa uparcie odmawia wydawania decyzji, czyli informowania […]