banner_gl

Kontakt

Ochrona danych osobowych

Firma Magnifica Sp. z o.o. z siedzibą ul. Spójni 28, 03-604 Warszawa jako właściciel domeny i strony www. magnifica.warszawa.pl gromadzi dane osobowe Klientów z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób trzecich. Dane Klientów są przetwarzane, zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, na potrzeby związane z prowadzeniem działalności usługowej oraz w celach marketingowych. Każdy z naszych Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich uzupełniania, usunięcia oraz może zażądać zaprzestania ich przetwarzania – pisemnie pod adresem: [email protected] lub na adres firmy Magnifica Sp. z o.o., ul. Spójni 28, 03-604 Warszawa. Magnifica Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta e-mail oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu komunikacji lub też, jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem.

Magnifica Sp z o.o.
Ul. Spójni 28
03-604 Warszawa
NIP: 5242786691
REGON: 362870396
KRS: 0000583405
+48 607 53 33 43
+48 22 679 15 64
[email protected]