Jak księgować koszty transportu w PKPiR

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR) oferuje 7 kolumn w które wpisujemy firmowe wydatki. Jak prawidłowo rozksięgować fakturę zakupu, na której wyszczególniono koszt transportu jako osobną pozycję? Zależy co kupujemy. Jeżeli kupujemy towary handlowe i materiały (kol. 10), wówczas koszt transportu wpisujemy w kol. 11 – koszty uboczne zakupu. Jeżeli nabywamy inne towary (np. wyposażenie […]