outsl

Księgi handlowe

Kompleksowe prowadzenie pełnej księgowości obejmuje, m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie raportów dla GUS i NBP
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • roczne rozliczenie podatku dochodowego
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnych przed ZUS
  i Urzędem Skarbowym
 • raportowanie wg wymagań Klienta
 • inne

W uzupełnieniu możliwe jest również:

 • opracowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont
 • sporządzanie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb
 • obsługa przelewów bankowych

Dodatkowo otrzymują Państwo wsparcie w formie:

 • konsultacji podatkowych w zakresie działalności gospodarczej
 • bieżącego informowania nt. zmian w przepisach prawnych i podatkowych 

Księga Przychodów i Rozchodów

Kompleksowe prowadzenie KPiR obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji w księdze przychodów i kosztów
 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT
 • bieżąca reprezentacja przed urzędami (US i ZUS)
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • roczne rozliczanie podatku dochodowego

W uzupełnieniu możliwe jest również:

 • prowadzenie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb
 • obsługa przelewów bankowych

Dodatkowo otrzymują Państwo wsparcie w formie:

 • konsultacji podatkowych w zakresie działalności gospodarczej
 • bieżącego informowania nt. zmian w przepisach prawnych i podatkowych