Amortyzacja w 2019 roku

Amortyzacja według definicji oznacza koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja w praktyce oznacza księgowe rozłożenie kosztu środka trwałego wpisanego do ewidencji środków trwałych na x lat. Ile to lat zależy od rodzaju środka trwałego i przypisanej doń stawki amortyzacyjnej. Z zasady stawki amortyzacyjne stosujemy do środków trwałych o […]