Czy stratę można przekuć w zysk?

Wielu przedsiębiorców doświadcza trudności przy egzekucji należności. Dla wielu z nich tzw. ‘złe długi’ (czyli te, które pomimo dochowania należytej staranności nie mają szansy na egzekucję) są najzwyczajniej spisywane na straty. Jednakże, o ile szansy na godziwe wynagrodzenie już nie ma, jest możliwe odzyskanie dużej części należności przez obniżenie należności podatkowych. Podatnicy na ogół wiedzą, […]