Żegnaj podatku liniowy

Idea podatku liniowego przeżyła w Polsce 15 lat. Został wprowadzony w 2004 roku dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Zasada podatku liniowego jest prosta, opiera się na koncepcji ekonomicznej zgodnie z którą każdy płaci podatek w jednakowej, proporcjonalnej wysokości do osiągniętego dochodu. Jej przeciwieństwem jest podatek progresywny, lub (znacznie rzadziej) degresywny. To oznacza, że podatnicy płacą […]