Podatkowo o wyższości słowa drukowanego i mówionego nad monitorowym

Słowo – klucz w tym przypadku to środki masowego przekazu. Jeszcze lat temu 30 i więcej było zarezerwowane dla prasy, telewizji i radia. Ustawodawca uznaje taki stan rzeczy w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT (opodatkowanie nagród konkursowych). W obecnych czasach nie można kwestionować, że internet również jest środkiem masowego przekazu. Nasza praktyka […]