Najem a dzierżawa w działalności gospodarczej

W działalności gospodarczej często występuje sytuacja, gdy bierzemy w użytkowanie przedmiot ruchomy lub nieruchomość należące do innego podmiotu. Na tę okoliczność podpisujemy umowy najmu lub dzierżawy. Czym one są i czym się różnią? Nie tytuł, lecz treść umowy określa, czy mamy do czynienia z najmem czy z dzierżawą. Według Kodeksu Cywilnego najem to używanie rzeczy, […]