Dla kogo

Pakiet skierowany jest do firm, które oczekują rozszerzonej obsługi księgowej, w przystępnej cenie. Pakiet dedykowany jest średnim przedsiębiorstwom o dodatkowych potrzebach informacyjnych ze strony kierownictwa i właścicieli. Udostępniamy m.in. rozszerzony raport dla zarządu oraz dostęp on-line do kluczowych danych księgowych.
Klient otrzymuje dostęp do aplikacji internetowej, za pośrednictwem, której wystawia faktury i inne dokumenty sprzedażowe oraz skanuje i opisuje dokumenty kosztowe. Dokumenty księgowane są przez Kancelarię bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Zakres usługi:

 • Księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi. Ewidencja kosztów prowadzona jest według indywidualnie dostosowanego planu kont i standardowej polityki rachunkowości. Przekazywanie dokumentów księgowych następuje raz w tygodniu
 • Obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
  Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym
 • Sporządzanie miesięcznego raportu dla kierownictwa na podstawie danych księgowych wg indywidualnie ustalonego wzoru (management report)
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Dostęp on-line do kluczowych danych księgowych
 • 24 godzinny dostęp on-line do kluczowych danych księgowych poprzez Pulpit Menadżera
 • Sporządzanie miesięcznego raportu dla kierownictwa na podstawie danych księgowych wg indywidualnie ustalonego wzoru (management report)

Dlaczego Magnifica:

 • Współpraca z nami to bezpieczeństwo i wygoda. Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy z naszą kancelarią uzyskacie Państwo dodatkowe korzyści, tj.: skoncentrowanie się na zasadniczej działalności, dostęp 24/7 do bieżących informacji finansowych, usprawnienie i wysoką automatyzację procesów księgowych oraz poufność danych dotyczących informacji księgowych.
 • Zapewniamy stałą opiekę i możliwość konsultacji.