Dla kogo

Pakiet jest dedykowany dla małych firm, tj. jednoosobowa działalność gospodarcza, mała spółka osobowa lub kapitałowa, które oczekują kompleksowej obsługi księgowej w podstawowym zakresie i w możliwie najniższej cenie. Usługa szczególnie dedykowana jest przedsiębiorstwom o niewielkiej aktywności i standardowych potrzebach informacyjnych ze strony kierownictwa, ukierunkowanych w szczególności na spełnienie wymogów podatkowych.

Oryginały dokumentów przekazywane są w formie papierowej, jeden raz w miesiącu i przechowywane w kancelarii do zakończenia roku obrotowego.

  • Prowadzenie uproszczonej księgowości – ewidencji KPiR, ryczałt ewidencjonowany
  • Prowadzenie pełnej księgowości – ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, przepisami podatkowymi oraz zakładowym planem kont i standardowej polityki rachunkowości
  • Prowadzenie rejestrów VAT
  • Prowadzenie wykazu środków trwałych i WNIP oraz ewidencji wyposażenia
  • Przygotowywanie wymaganych kalkulacji podatkowych, sporządzanie i składanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
  • Informowanie o wysokości zobowiązań podatkowych
  • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • Zapewniamy kompleksową obsługę Twojego biznesu oraz szeroko rozumiane wsparcie biznesowe w zakresie prowadzonej firmy. Stawiamy na jakość i solidność współpracy.
  • Już nie musisz szukać wsparcia dla Twojej firmy, bo dzięki Pakietowi podstawowemu dostęp do usługi jest na wyciągnięcie ręki.