Dla kogo

Pakiet dedykowany jest do najbardziej wymagających klientów oczekujących usługi dopasowanej do ich indywidulanych potrzeb. Szczególny nacisk kładziony jest na potrzeby informacyjne kierownictwa oraz raportowanie do właścicieli. Zapewniony jest stały kontakt z głównym księgowym

Pakiet oferowany jest przedsiębiorstwom o dużej aktywności lub o dużych potrzebach informacyjnych ze strony kierownictwa i właścicieli. Udostępniamy m.in. rozszerzony raport dla zarządu oraz dostęp on-line do kluczowych danych księgowych.
Klient otrzymuje dostęp do aplikacji internetowej, za pośrednictwem, której wystawia faktury i inne dokumenty sprzedażowe oraz skanuje i opisuje dokumenty kosztowe. Dokumenty księgowane są przez Kancelarię bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Zakres usługi:

 • Księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi. Ewidencja kosztów prowadzona jest według indywidulanie dostosowanego planu kont i indywidualnie opracowanej polityki rachunkowości. Przekazywanie dokumentów księgowych następuje w sposób ciągły lub raz w tygodniu
 • Obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
 • Stały kontakt z głównym księgowym
 • Konsultacje podatkowe
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym
 • Sporządzanie miesięcznego raportu dla kierownictwa na podstawie specjalnie agregowanych danych księgowych wg indywidualnie ustalonego wzoru
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości lub według MSR oraz obsługa audytu
 • Raportowanie do grupy kapitałowej
 • Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP)
 • Dostęp on-line do ksiąg rachunkowych
 • Wspomaganie procesu windykacji
 • Sporządzanie miesięcznego raportu dla kierownictwa na podstawie danych księgowych wg indywidualnie ustalonego wzoru
 • 24/7 dostęp on-line do kluczowych danych księgowych poprzez Pulpit Menadżera
 • Zapewniamy zdalny, 24/7 dostęp do modułu dowolnych analiz i raportowania Business Intelligence na bazie informacji wprowadzonych do systemu finansowo-księgowego

Dlaczego Magnifica:

 • Wspieramy naszych Klientów w realizacji ich celów biznesowych. Jesteśmy elastyczni, dokładni, maksymalnie upraszczamy zasady współpracy i komunikacji. Staramy się być nie tylko zewnętrznym dostawcą usług, ale również zaufanym doradcą.
 • Ceny usług świadczonych prze Kancelarię ustalane są z każdym klientem indywidualnie.
 • Na wysokość ceny wpływa m.in.: wybrany pakiet, forma prawna firmy, ilość wspólników, forma opodatkowania, ilość zatrudnionych, ilość i struktura dokumentów księgowych.