Marzena Matysiak – absolwentka Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie o kierunku rachunkowość. Wieloletni specjalista ds. rachunkowości w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów; Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów nr 43267/2010 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zarządza zespołem księgowym zajmującym się kompleksową obsługą polskich i zagranicznych podmiotów prawnych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych (VAT, CIT, itd.).

W codziennej pracy zajmuje się nadzorem i kontrolą poprawności księgowań, przygotowywaniem sprawozdawczości na potrzeby NBP i GUS, specjalizuje się w sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnych z ustawą o rachunkowości.