Małgorzata Kaczmarek – absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie o kierunku rachunkowość, absolwentka The City University of  New York, Baruch College z ukończonym stopniem B.B.A. o kierunku rachunkowość. Doświadczenie zdobyła pracując m.in. w Nowym Jorku w The Board of Education – The Office of Auditor General oraz The Bank of New York. W Polsce przez wiele lat była kierownikiem działu księgowości w PTE DOM S.A., a następnie samodzielną księgową w Mazars Polska – wiodącej spółce audytorsko-doradczej. Pracowała także jako Główna Księgowa w spółkach kapitałowych. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów nr 7220/2004 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.