kadryiplacesl

Obsługa kadrowo-płacowa zatrudnionych przez Klienta pracowników obejmuje:

 • prowadzenie i aktualizację teczek osobowych
 • sporządzanie umów o pracę i dokumentów określających stosunek pracy
 • prowadzenie dokumentacji dla ZUS i pracowników
 • ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych
 • sporządzanie świadectw pracy
 • prowadzenie ewidencji i naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac i zestawień wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych
 • wykonywanie i przesyłanie deklaracji dla ZUS i US dot. składek i zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie informacji podatkowych dla pracowników i osób posiadających umowy
 • przygotowywanie tzw. pasków wypłat i raportów ZUS RMUA
 • wydawanie książeczek ubezpieczeniowych
 • kompletowanie dokumentów emerytalnych i rentowych

Dodatkowo otrzymują Państwo wsparcie w formie konsultacji w zakresie stosowania prawa pracy i bieżącego informowania nt. zmian w przepisach prawa pracy.